konferencja BioSound

Akademia Muzyczna w Krakowie

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Katedra Kompozycji

Studio Muzyki Elektroakustycznej

9 – 11.10.2015 ul. św. Tomasza 43

BioSound

BioDźwięk, BioKlang, BioSon, BioSonar

Konferencja Neurosensoryczna

We współpracy z Katedrą Obszarów Sztuki

Wydziału Intermediów ASP w Krakowie,

Polskim Stowarzyszeniem Muzyki Elektroakustycznej oraz

Instytutem Pejzażu Dźwiękowego

Dźwięk, jego źródło i rezonans; Falowanie i przenikanie; Kinetyka przestrzeni dźwiękowej; Biofeedback; Interakcja; Robotyka; Sieci neuronowe; Deprywacja sensoryczna; Sztuka sieciowa

Koordynacja: prof. dr hab. Marek Chołoniewski

program

9.10.2015 Sala Koncertowa

19.00 Koncert 1

Marek Chołoniewski – Cymatic Brain (2015)

Dariusz Mazurowski – Dossier niepamięci (2015)

Sania Rodobolska – free.body (2015)

Maciej Walczak – Głos i nic więcej? (2015)

Patrycja Maksylewicz / Napoleon Bryl – Rysownik (2015)

Robert B. Lisek – Deciphering randomness (2015)

Adam Dornowski – Thetascope (2015)

10.10.2015 Sala Kameralna

11.00 – 14.00 Panel 1

Prof. Rafał Delekta – Otwarcie konferencji

Marek Chołoniewski – Neuroperformance

Adam Dornowski – Thetascope

Robert B. Lisek – Emulacja mózgu

Natalia Balska – Sieci neuronowe i komunikacja

Marcin Strzelecki – Neuro-baśń o muzyce

Barbara Bogunia – Neurogry dziecięce

Beniamin Głuszek – Neuromuzyka

15.00 – 17.00 Panel 2

Rafał Zapała – Sensorium

Piotr Madej – Wirtualne akusmonium

Maciej Ożóg – Dźwięki żyjącej materii

Dariusz Mazurowski – Źródła dźwięku (akustyczne i elektroniczne) wzajemne przenikanie, sprzężenia i interakcje. Relacja muzyk – instrument i ich sprzężenie zwrotne

Patryk Lichota – Sonifikacja sygnałów sensorycznych – transkodowanie rzeczywistości

Karol Nepelski – Tendonometria

Stanisław Radoń – Neurosensoryczność w nauce, sztuce i biznesie (przełom w kognitywistyce i praktyczne aplikacje)

Rafał Mazur – Poznanie poprzez dźwięk. Czy jest możliwa kultura audiocentryczna?

Marcin Pączkowski – Ostatni referat dnia

19.00 Koncert 2 Sala Koncertowa

Patryk Lichota – Echo Clickers (2014)

Barbara Bujakowska, Piotr Skalski, Dominika Szala-Wentland – taniec

Rafał Zapała – | X y n T h i (2014)

Leszek Hefi Wiśniowski – Punkt odniesienia; Interference (2015)

Marcin Pączkowski Etiuda Elektroniczna Nr 4/5 (2015)

z udziałem Chun Shao

Maciej Ożóg – Inter/Intra/Net/Action (2015)

Karol Nepelski – Tendonometria

z udziałem Piotra Madeja

Piotr Madej – Tau Ceti Journey (2014)

11.10.2015 Sala Kameralna

11.00 – 14.00 Panel 3

Napoleon Bryl – Rezonans obrazu

Patrycja Maksylewicz – Dźwięk z kreski

dyskusja

www.sme.amuz.krakow.pl

grafika: Antek Korzeniowski