Programme

10:00 Cage Preview – 4'33" - John Cage street performance
4'33" - David Tudor concert performance
4'33" - BBC Orchestra
Word - John Cage
Water Walk - John Cage
Imaginary Landscape IV - Jolyn Arisman and students
Sonata V - Kathy Mitchel
Variations IV - John Cage, Max Neuhaus and Merce Cunningham Dance Company
Preparacja fortepianu/Piano preparation - David Greilsammer
4'33" - wykonawca anonimowy/Anonymous performer
59'1/2 - Kazimierz Pyzik (kontrabas/double-bass)
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/CagePreview.mp4
11:00 Rejestracja / Registration/div>
12:00 Otwarcie Konferencji – Otwarcie konferencji przez J.M. Rektora, prof. Zdzisława Łapińskiego / Opening of the Conference by Prof. Zdzisław Łapiński, Rector of the Academy of Music in Kraków
http://www.ustream.tv/recorded/26185637/highlight/299007
12:15 Marek Chołoniewski (Kraków) – Cisza/Silence
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/CageSilence2012.pdf
13:00 Jacek Szerszenowicz (Łódź) – Pejzażysta Cage - Strategie Mimetyzmu / Cage, the Landscapist - Strategies of Mimetism
http://www.ustream.tv/recorded/26185637/highlight/299011
13:30 Katarzyna Bazarnik/Zenon Fajfer (Kraków) – Liberatura i Cage. Wykład Preparowany / Liberature & Cage. A Prepared Lecture
http://www.ustream.tv/recorded/26185637/highlight/299008
14:00 Obiad / Lunch Break/div>
15:00 Katarzyna Bartos (Wrocław) – Igrając z losem / Playing with Fate
http://www.ustream.tv/recorded/26188116/highlight/299085
15:30 Krzysztof Kostrzewa (Kraków) – Idea preparacji fortepianu Johna Cage'a / John Cage's Concept of the Prepared Piano
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/Kostrzewa.mp4
16:00 Piotr Wojciechowski (Kraków) – Cage a dodekafonia / Cage and dodecaphony
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/Wojciechowski.mp4
16:30 Julius Fujak (Nitra) – (Sonic) Notes Of Comproviser On J. C.
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/FujakSpeech.mp4
17:00 Michalina Kmiecik (Kraków) – Różnica w ciszy: Webern a Cage / The difference in silence. Webern and Cage
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/MichalinaKmiecik.mp4
17:30 Paweł Romańczuk (Wrocław) – Toy Piano
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/Romanczuk.mp4
18:00 Dyskusja / Discussion/div>
18:30 Franciszek Araszkiewicz (Kraków) – CAGEloom: Soundloom na dźwięki fortepianu preparowanego z udziałem Harfy ISA Piotra Sycha / for prepared piano sounds with the use of Peter Sych ISA Harp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koncert / Concert
19:00 Julius Fujak (Nitra) – The Sounds Will Sound Even After Death (J. C.)
- Julius Fujak (fortepian/piano)
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/FujakCageConcert.mp4
19:30 Chris Cutler (Londyn) – I have one thing to say about John Cage (2012)
John Cage - Son of Tree (1975)
- Chris Cutler (perkusja/percussion, elektronika/electronics)
http://www.ustream.tv/recorded/26192514/highlight/300505
http://www.ustream.tv/recorded/26192706/highlight/300506
20:00 John Cage - Music for Marcel Duchamp (1947) – - Krzysztof Kostrzewa (fortepian preparowany/prepared piano)
http://www.ustream.tv/recorded/26192706/highlight/300507
20:30 Orkiestra ElektroNova, Oscylaotor & Laptop Ensembles (Kraków) – John Cage - Imaginary Landscape IV (1954)
Orkiestra ElektroNova *
http://www.ustream.tv/recorded/26192706/highlight/300509
John Cage - 4’33” (1952)
Laptop Ensemble *
http://www.ustream.tv/recorded/26192706/highlight/300510
John Cage - Fontana Mix (1958)
Oscylator Ensemble:
- Natalia Balska
- Marek Chołoniewski
- Marcin Janus
- Marcin Strzelecki
http://www.ustream.tv/recorded/26192706/highlight/300511
John Cage - Koncert na fortepian i orkiestrę / Concert for Piano and Orchestra (1958)
- Orkiestra ElektroNova *
http://www.ustream.tv/recorded/26192706/highlight/300512
* Orkiestra ElektroNova <> Laptop Ensemble występują wymiennie w 3 utworach Cage’a
Imaginary Landscape IV (IL), Koncercie na fortepian i orkiestrę (KFO) i 4’33” (433)
w składzie:
- Maciej Koczur (dyrygent/conductor) IL KFO 433
- Chris Cutler (perkusja/percussion) IL KFO 433
- Julius Fujak (fortepian inaczej/other piano) KFO 433
- Dominika Peszko (fortepian/piano) IL KFO 433
- Barbara Bogunia (śpiew/vocal) IL 433
- Ernest Ogórek (kontrabas/double-bass) IL KFO 433
- Thomas Kolarczyk (kontrabas/double-bass) IL KFO 433
- Wiktor Krzak (fagot+elektronika/basoon+electronics) IL KFO 433
- Paulina Owczarek (saksofon barytonowy i/lub altowy/alto/bariton sax) IL KFO 433
- Tomek Przetacznik (gitara elektryczna/electric guitar) IL KFO 433
- Marianna Janicka (skrzypce/violin) IL KFO 433
- Kacper Sokołowski (obój/oboe) IL KFO 433
- Piotr Madej IL KFO 433
- Dastin Łożyński (puzon/trombone) IL KFO 433
- Jakub Gucik (wiolonczela/piła/cello/saw) IL KFO 433
- Paulina Woś (skrzypce/violin) IL KFO 433
- Barbara Mglej (skrzypce/garnki domowe / violin/home pots) KFO 433
- Stanisław Nomada (saksofon/sax) KFO 433
- Wojciech Rudek (waltornia/French Horn) KFO 433
- Marcin Strzelecki (gitara/guitar) IL KFO LE 433
- Krzysztof Kostrzewa (fortepian/piano) IL 433
- Maria Pękała KFO 433
- Michal Rohal (perkusja/percussion) IL KFO 433
- Natalia Balska IL 433
- Marcin Janus IL 433
- Anna Szwajgier IL 433
- Katarzyna Kubaszek IL LE 433
- Lena Dobrowolska IL LE
- Wojtek Szustak / Intermedia IL 433
- Agnieszka Miłogordzka IL 433
- Patrycja Maksylewicz IL 433
- Caroline Straczek IL 433
- Dorota Tylka IL 433
- Natalia Magdziak IL 433
- Maciej Szczęścian IL 433
- Iwo Rachwał IL 433
- Jana Szostak IL 433
- Katarzyna Karkoszka IL 433
- Marek Chołoniewski 433
12:00 Roman Bromboszcz (Poznań) – Cisza, stopnie niezdeterminowania i nieludzkie w twórczości Johna Cage'a / Silence, Levels of Indeterminacy and the Inhuman in Cage's work
http://www.ustream.tv/recorded/26207716/highlight/299797
12:30 Barbara Bogunia (Kraków) – Cage/Crumb: pozornie ukryta dyskretna megatonia / Cage/Crumb: apparently hidden discrete megatonic
http://www.ustream.tv/recorded/26207716/highlight/299799
13:00 Krzysztof Szwajgier (Kraków) – Wolność, PRL i Cage / Freedom, PRL & Cage
http://www.ustream.tv/recorded/26207716/highlight/299800
13:30 Krzysztof Bartnicki (Opole) – Cage, 'Finnegans Wake' i muzyka potencjalna...
/ Cage and Music Potential of 'Finnegans Wake
http://www.ustream.tv/recorded/26207716/highlight/299802
http://www.ustream.tv/recorded/26210963/highlight/300499
14:00 Obiad / Lunch Break/div>
15:00 Bogusław Tondera (Kraków) – Wizja świata i sztuki Johna Cage. Spojrzenie na przeludnienie i sztukę / John Cage's Vision of the world and the art. A look at Overpopulation and Art
15:30 Stewart Collinson (Lincoln University) – To Er is Human.
To Hmmm? is Divine Sublime
http://www.ustream.tv/recorded/26212917/highlight/300486
16:00 Dorota Szwarcman (Warszawa) – Jest NIC do powiedzenia / There is NOTHING to say
http://www.ustream.tv/recorded/26212917/highlight/300489
16:30 Tomasz Misiak (Poznań) – Kaktusy i muszle. Fascynacje przyrodnicze Johna Cage'a / Cacti and shells. John Cage's fascination with nature
17:00 Maciej Szybist (Kraków) – Muzyka Iteratywna / Iterative Music
http://www.ustream.tv/recorded/26212917/highlight/300494
17:30 Desant z Krakowa / "Desant" from Krakow – 50'na prelegentów: czy to się musi zdarzyć? / 50' for Speakers: Does It Have to Happen?
http://www.ustream.tv/recorded/26212917/highlight/300497
18:00 Dyskusja / Discussion – -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koncert / Concert
19:00 Koncert / Concert – Sala Koncertowa / Concert Hall
19:00 Dominka Peszko i Michał Pawełek (Kraków) – Fortepian preparowany / Prepared Piano
John Cage - Sonaty i Interludia (1946-48) (wybór/selection)
Sonata I, II, III, IV
Interludium I
Sonata V
Sonata XII
Interludium IV
Sonata XIII,
Sonata XIV i XV, czyli "Gemini" - after the work by Richard Lippold
- Dominka Peszko (fortepian preparowany/prepared piano)
http://www.ustream.tv/recorded/26216995/highlight/300514
John Cage - And The Earth Shall Bear Again (1942)
Quest (1935)
- Michał Pawełek (fortepian preparowany/prepared piano)
http://www.ustream.tv/recorded/26216995/highlight/300517
20:00 Jan PIlch & Amadrums (Kraków) – John Cage - First Construction in Metal (1939)
+ bis/encore
Louis Andriessen - Workers Union (1975)
- Jan Pilch (dyrygent/conductor)
- Wiktoria Chrobak
- Wojciech Zdębski
- Jacek Dwojak
- Rafał Tiliba
- Maciej Hałoń
- Karolina Zielińska
- Filip Klasa
http://www.ustream.tv/recorded/26216995/highlight/300520
20:00 Cage & Montague – John Cage
Amores (1943) 10'
(I Solo, II Trio, III Trio, IV Solo)
- Sabina Cebula (fortepian preparowany/Prepared Piano)
- Karolina Zielińska (perkusja/Percussion)
- Adam Stępniewski - "
- Jakub Frączek - "
http://www.ustream.tv/recorded/26216995/highlight/300518
Stephen Montague
Uncaged: January, 2004 (2004) 10'
- Martyna Klupś (flet/Flute)
- Dorota Wawoczny (klarnet/Clarinet)
- Łukasz Labusga (tuba)
- Małgorzata Strzelczyk (fortepian preparowany/Prepared Piano)
- Karolina Zielińska (perkusja/Percussion)
- Aleksandra Dyba (koordynator/Coordinator)
klasa prof. Marek Mietelski class
http://www.ustream.tv/recorded/26216995/highlight/300519
21:00 Ayane Yamanaka (Kraków) – Caged Emotions dla performerów/for performers
- Maciej Szczęśniak (dyrygent/conductor)
- Wojtek Szustak (dyrygent/conductor)
- Jana Szostak (dyrygent/conductor)
- Kacper Sokołowski (dyrygent/conductor)
- Łukasz Madej (kontrabas/double bass)
- Çınar Timur (fortepian/piano)
- Wojtek Rudek (gitara/guitar)
- Staszek Plewniak (saksofon tenorowy/tenor saxophone)
- Dorota Tylka (video)
http://www.ustream.tv/recorded/26216995/highlight/301510
11:00 Szymon Strzelec (Kraków) – Dziedzictwo Cage’a: dekonstrukcja, upadek i wyzwolenie pomiędzy modernizmem a postmodernizmem / The Heritage of Cage: deconstruction, fall and liberation between modernism and postmodernism
http://www.ustream.tv/recorded/26236556/highlight/299804
11:30 Karol Nepelski, Jakub Falkowski (Kraków) – Alternatywa dla ? / An Alternative For ? BlindWalk
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/Alternatywa.mp4
http://www.ustream.tv/recorded/26236556/highlight/299806
12:00 Karol Klugowski (Poznań) – Poza determinizmem, poza konceptualizmem. Afirmatywny charakter twórczości Johna Cage’a / Beyond determinism, beyond conceptualism. The Affirmative Nature of John Cage's work
http://www.ustream.tv/recorded/26236556/highlight/299808
12:30 Krzysztof Kwiatkowski (Warszawa) – John Cage - za i przeciw / John Cage - For and Against
http://www.ustream.tv/recorded/26236556/highlight/299812
13:00 Marek Mietelski (Kraków) – Kilka słów o estetyce Johna Cage'a / A Few Words about John Cage's aesthetics
http://www.ustream.tv/recorded/26236556/highlight/299814
13:30 Marcin Strzelecki (Kraków) – Egzamin z Cage'a / Exam on Cage
http://www.ustream.tv/recorded/26236556/highlight/299815
14:00 Obiad / Lunch Break/div>
15:00 Peter Greenaway - Four American Composers: I. John Cage – film Petera Greenawaya o Johnie Cage'u z 1983 r. / Peter Greenaway film about John Cage (1983)
http://www.youtube.com/watch?v=5zmgLF8I3As
16:00 Rafał Mazur (Kraków) – 4'33 a daoistyczna koncepcja Muzyki poza Dźwiękiem / 4'33 and Daoist concept of Music Beyond Sound
http://www.ustream.tv/recorded/26240743/highlight/299998
16:30 Krzysztof Knittel (Warszawa) – Wykład o niezrozumiałości / Lecture on Incomprehensibility
http://www.ustream.tv/recorded/26240743/highlight/299999
http://www.ustream.tv/recorded/26240743/highlight/300000
17:00 Marek Tomaszewski (Gdańsk) – Dźwięk == Hałas / Sound == Noise
http://www.ustream.tv/recorded/26240743/highlight/300003
http://www.ustream.tv/recorded/26244858/highlight/300004
17:30 Tibor Szmezo (Budapest) – A Guest of Life
http://www.csomafilm.hu
18:00 Dyskusja / Discussionhttp://www.ustream.tv/recorded/26244858/highlight/300005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koncert / Concert
19:00 Muzyka Centrum Trio + Stewart Collinson (Kraków, Lincoln) – Muzyka Centrum Trio
- Marek Chołoniewski (elektronika?/electronics)
- Piotr Grodecki (fortepian/piano)
- Kazimierz Pyzik (kontrabas/double-bass, viola da gamba)
w programie kompozycje dla solistów i zespoły w zmiennym składzie / music for different esnembles
Kazimierz Pyzik - Vorbereitung, Progresja
Marek Chołoniewski - prawie nic, gambanie, Assemblages
Bogusław Schaeffer - Spektra, Free Form III, Studium w diagramie
Frederic Rzewsky - les mountons de panurge
John Cage - 59”1/2, 0.00
Roman Haubenstock-Ramati - The Moon is Still Blue, Kreise, Alone 2
gość specjalny/special guest:
Stewart Collinson (Lincoln) Surface/Frame/Time - live video
http://www.ustream.tv/recorded/26246426/highlight/299983
20:00 DMP (Kraków) – John Cage
Reunion (1968)
DM&P:
- Paweł Dziadur (elektronika/Electronics)
- Sławomir Maler (saksofony/Saxes)
- Philip Palmer (saksofon altowy, przedmioty znalezione/Alt Sax, Found Objects)
- Marcin Dzierżak i Michał Szostało (szachy / Chess)
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/DMP.mp4
20:30 Oktofonika (Kraków) – Stephen Montague - A Dinner Party for John Cage (2012)
Oktofonika
- Karolina Michalik
- Ewa Oświęcimka
- Monika Tomczyk “Łania”
- Maria Komenda
- Maciej Koczur
- Mateusz Gołuch
- Krzysztof Jaworowski
- Michał Jędros
http://www.sme.amuz.krakow.pl/Cage/Montague.mp4
21:00 Kino nocne / Night Movie Theatre – Thomas Riedelsheimer
Touch the Sound: A Sound Journey with Evelyn Glennie (film - 2004)
http://www.youtube.com/watch?v=Bb5lpTigVpQ