HARMONOGRAM

10.10.2014

12.00 Akademia Muzyczna

SME Studio A6

Tomasza 43

Gordon Monahan

Audio Art i instalacje dźwiękowe

Sound Art @ sound installations

14.30 Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Intermediów

Intermedia Department

Piłsudskiego 38

11.10.2014

Akademia Muzyczna

Tomasza 43

Sala Kameralna / Chamber Hall

referaty / papers – Sesja 1 Session

11.00 Marek Chołoniewski – Kinetyka przestrzeni dźwiękowej / Sound space kinetics

11.30 Gordon Monahan – Deconstruction the piano / Dekonstrukcja fortepianu

12.00 Konrad Gęca – Wokół formy otwartej / Around open form

12.30 Maciej Ożóg – Ciało jako przestrzeń / Body as a space

13.00 Leszek Hefi Wiśniowski – Chopin a kinetyka / Chopin and kinetics

13.30 Artur Lis – Oscilloshock

13.50 Marcin Strzelecki – Nisza optymalna / Optimal Niche

14.10 przerwa / break

15.00 Mateusz Bień – Znaczące uproszczenia. Między obrazem a dźwiękiem / Significant simplifications. Between image and sound

15.30 Edyta Mąsior Nisha. Technologia / Niche. Technology

16.00 Jan Piotr Cieślak – Architektura Dźwięku / Acoustic Architecture

16.30 Dariusz Mazurowski – Odwzorowywanie przestrzeni naturalnych i tworzenie wirtualnych środowisk akustycznych w muzyce elektroakaustycznej / Transforming natural environments and composing virtual acoustic environments in electroacoustic music

17.00 Krzysztof Szwajgier – Cztery i pół minuty milczenia / 4 & 1/2 minutes of silence

17.30 Paweł Górecki – Przestrzeń. Uwagi filozoficzne / Space. Philosophical remarks

18.00 Rafał Mazur Qiyun – przepływ/rezonans qi jako istotna zasada praktyki muzycznej kręgu wenren. Czyli dlaczego dla chińskich filozofów świat to przedmiot dźwiękowy

Qiyun – flow / resonance qi as a significant rule of a wenren music

11.10.2014

Akademia Muzyczna

Sala Koncertowa / Concert Hall

Tomasza 43

19.00

Koncert muzyki akusmatycznej

program  

Karlheinz Stockhausen – Gesang der Junglinge (1956)

Dariusz Mazurowski – Symfonia nieakustyczna (2014)

Piotr Madej – Ephemeris (2014)

Krzysztof Wołek – Mobile Variations (2004)

Denim Szram – Symetric Nature (2013/2014)

Marek Chołoniewski – Waves + (2014)

12.10.2014

Akademia Muzyczna

Tomasza 43

Sala Kameralna / Chamber Hall

referaty / papers – Sesja 2 Session

11.00 Franciszek Araszkiewicz – Autorskie objekty interakcji dźwiękowe / Author objects of sound interaction

11.30 Jakub Polaczyk – Kinetyka wykonawcza i przestrzeń teatralno-wizualna w moich utworach z ostatnich lat / Performance kinetics and theatre-visual space in my last compositions

12.00 Grzegorz Biliński – Łapacze dźwięku w przestrzeni ponaddźwiękowej / Sound catchers in a overacoustic space

13.00 dyskusja / discussion

20.00 

Cricoteka

Nadwiślańska 2-4

Performance Audiowizualny

Gordon Monahan

Speaker Swinging

wykonawcy:

Gordon Monahan

Dorota Kozłowska

Karol Nepelski

Krzysztof Satora

prolog Festiwalu Audio Art 2014