Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie

Audio Art 2017 17 - 26.11.2017

ostatnie wydarzenie / last event


     Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie działa ponad 40 lat. Jest ważną częścią 58-letniej historii polskiej muzyki elektronicznej. Określone wydarzenia i działania osób związanych ze Studiem krakowskim stanowią o jego wyjątkowości oraz obecnej kondycji artystycznej. 

     Studio przechodziło różne etapy rozwoju od studia analogowego lat 70-tych i 80-tych po studio komputerowe otwarte pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku dzięki wsparciu amerykańskiej fundacji Fulbrighta. 

     W roku 2000 wraz z przeprowadzką Akademii Muzycznej do nowego budynku Studio zmieniło siedzibę i poszerzyło formy działalności, m.in. poprzez uruchomienie Studia Multimediów zajmującego się badaniami i realizacją projektów audiowizualnych i internetowych. 

     Rozbudowana dydaktyka powiązana z twórczością studentów i dojrzałych kompozytorów stanowi do dziś podstawowy profil działalności studia krakowskiego. Edukacja dotyczy historii muzyki elektronicznej, podstawowego i zaawansowanego kursu muzyki komputerowej, realizacji kompozycji komputerowych. Bardzo ważną częścią działalności Studia są koncerty. 

     Łączenie elektroniki - bez względu na zastosowaną technologię - z dźwiękiem instrumentów akustycznych i głosem ludzkim, badania naukowe, programowanie, rozwój technik nagraniowych, notacja komputerowa, synteza i przetwarzanie dźwięku, interakcja, tworzenie materiału dźwiękowego do filmu, teatru, radia, telewizji, instalacji dźwiękowych, realizacja projektów internetowych, warsztaty i seminaria naukowe to najbardziej istotne elementy działalności dzisiejszego studia krakowskiego. 

     Zespół studia tworzą:

Marek Chołoniewski - (marek.choloniewski@gmail.com) (www.studiomch.art.pl) - kierownik Studia

Magdalena Długosz - (zbdlugos@cyf-kr.edu.pl)

Barbara Zawadzka - (zbzawadz@cyf-kr.edu.pl)

Mateusz Bień - (domnie@ceti.pl)

Michał Pawełek - (mlpw@wp.pl)

Marcin Strzelecki - (erbarium@gmail.com)

Marcin Pączkowski - (marcinp@uw.edu)

Piotr Peszat - (piotrpeszat@gmail.com)